پشتیبانی منظم از سال 97 تا بحال

هلدینگ ارمغان دیار داریوش

راه اندازی سرور مجازی سازی و شبکه دامین بین کارکنان / راه اندازی فایل سرور، بکاپ سرور / ارتباط بین شعب و کارخانه/ برقراری امنیت شبکه و راه اندازی ارتباط نرم افزارها از خارج از شرکت بابت دورکاری
16
بازگشت به لیست

نمونه کارهای مشابه