راه اندازی سرور مجازی سازی و شبکه دامین بین کارکنان
راه اندازی فایل سرور، بکاپ سرور
ارتباط بین شعب و کارخانه
برقراری امنیت شبکه و راه اندازی ارتباط نرم افزارها از خارج از شرکت بابت دورکاری

گروه ارمغان دیار داریوش با هدف ارائه یک راهکار جامع و واحد به فعالان حوزه سلامت در امر توحید و تحقیق، و با اعتقاد به همکاری هرچه بیشتر بین واحد های مهندسی، طراحی، تامین، ساخت و اجرا، در سال 1394 با پشتوانه دانش و سوابق بیش از سه دهه فعالیت سهامداران و مدیران خود شکل گرفت. بر این اساس با همکاری تعدادی از شرکت ها بعنوان سهام دار و همکار عملا گروه ویژه ای تشکیل گردید تا ضمن تقسیم وظایف مدیریتی، پرسنلی و همچنین تقسیم فعالیت و امکانات، شرایطی فراهم گردد تا هر بخش با حفظ و توسعه توانایی های تخصصی ویژه خود، تضمین کننده فعالیت های گروه باشد.

نمونه کارهای مشابه